تبلیغات ایمیلی

تبلیغ ایمیلی

بازاریابی با استفاده از پست الکترونیکی

عنصر دیگری که به ساخت برند شما بصورت آنلاین کمک می کند استفاده از ایمیل برای بازاریابی محصول شما است. سوابق مربوط به همه کاربران خود را حفظ کرده و از طریق ایمیل به روزرسانی های مربوط به محصولات جدید ، تخفیف ها ، اطلاعیه ها و غیره را برای آنها ارسال کنید. این یکی از محبوب ترین روش های تهیه گزارش با مشتریان موجود است.